Bước 1: Hãy tìm những từ khóa bạn có thể nghĩ nếu bạn là khách hàng

- Đa số các từ khóa sẽ gắn liền với các cụm từ: “giá rẻ”, “khuyến mãi”, “tại hà nội”, “tại thành phố hcm”…
- Hãy viết ra tất cả các từ khóa mà bạn có thể nghĩ ra và cho vào Google AdWords Keytool, từ nào có lượng tìm kiếm thấp thì loại.

Bước 2: Tìm các từ khóa cụ thể hơn từ những từ khóa chung chung

- Giả sử bạn xác định được rằng từ khóa chính của mình là iphone. Khi đó bạn có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tìm từ khóa như: Google AdWords Keytool(thống kê từ khóa trong quá khứ), Google Instant(thống kê từ khóa hiện tại), Google Trends(thống kê từ khóa trong tương lai)…
- Một ví dụ khi mình triển khai từ khóa cụ thể hơn bằng Google Instant:

Click image for larger version

Name:	ad.jpg
Views:	42
Size:	15.2 KB
ID:	10846


Khi đó chúng ta có các từ khóa cụ thể hơn của từ khóa chính iphone là: iphone 5, iphone 4s, iphone 3gs. Triển khai tiếp với các ký tự còn lại.

Bước 3. Nhóm các từ khóa tương tự thành chủ đề.

- Sau khi có danh sách từ khóa từ 2 bước trên, bạn hãy nhóm các từ khóa cùng chủ đề, gần như nhau thành các nhóm quảng cáo riêng biệt.
- Ví dụ: 1 nhóm quảng cáo Iphone 4s gồm các từ khóa liên quan tới Iphone 4s, 1 nhóm quảng cáo Iphone 5 gồm các từ khóa liên quan tới Iphone 5…
- Khi bạn nhóm từ khóa tốt, bạn rất dễ quản lý từ khóa về sau này, tạo điều kiện tốt cho việc bạn tối ưu chiến dịch của mình.

4. Chọn số lượng từ khóa phù hợp.

- Google khuyên rằng 5-20 từ khóa cho mỗi nhóm quảng cáo là phù hợp, số lượng từ khóa nhiều hay ít phụ thuộc vào cách bạn chia nhóm quảng cáo của mình, bạn chia nhóm càng cụ thể & các từ khóa của mỗi nhóm càng liên quan tới nhau thì điểm chất lượng của bạn sẽ được cải thiện & chi phí thấp.
- Chú ý: Bạn có thể có đến 5.000 từ khóa cho mỗi nhóm quảng cáo và tối đa 50.000 từ khóa trong tài khoản của mình nên cứ thoải mái phát triển từ khóa nhé 5 Bước Lập Danh Sách Từ Khóa AdWords

Bước 5: Liệt kê các từ khóa phủ định

- Giả sử bạn bán đồng hồ, các sản phẩm của bạn đều là hàng chính hãng, đắt tiền.
- Bạn đã tạo 1 nhóm quảng cáo về Đồng hồ chính hãng, bạn không muốn hiển thị quảng cáo khi người dùng tìm kiếm đồng hồ liên quan tới giá rẻ.
- Khi đó bạn sẽ lưu “giá rẻ” thành từ khóa phủ định của nhóm quảng cáo đó, hoặc có thể lưu trên cấp chiến dịch nếu toàn bộ chiến dịch chứa nhóm quảng cáo Đồng hồ chính hãng không nhắm tới những khách hàng tìm “giá rẻ”.
- Khi bạn có thể giám sát được tất cả các từ khóa, các biến thể từ khóa và danh sách từ khóa phủ định, bạn hoàn toàn có thể an tâm về việc quản lý chiến dịch sau này rồi đó.