Biển Quảng cáo - sử dụng trong Sự kiện

Biển Quảng cáo : Biển Dự án đối với Sự kiện khởi công hoặc Biển Quảng cáo đối với Sự kiện Khánh thành

1. Mục đích : góp phần tăng tính  truyền tải thông điệp Sự kiện 

      + Đối với Sự kiện Khởi công : Biển Dự án thực hiện theo quy định về Đầu tư xây dựng dự án, đồng thời Cung cấp những thông tin chi tiết về Công trình
     +
Đối với Sự kiện Khánh thành : Biển Quảng cáo về sản phẩm hoặc quy mô dự án góp phần tăng tính  truyền tải thông điệp Sự kiện 

2. Vị trí : đường dẫn vào nơi tổ chức Sự kiện hoặc trước mặt dự án hoặc phía trước nơi tổ chức họp lễ .

3. Hình thức - Nội dung : Thường được thiết kế theo màu sắc, hình thức chủ đạo của Sự kiện, nhưng cần phải nổi bật về nội dung cấp loại công trình, kèm thêm sơ dồ bản vẽ các thông số ký thuật công trình theo quy định

4. Chất liệu : Thường được sử dụng in Hifi trên chất liệu bạt, căng khung không gian hoặc làm thành biển, được làm tạm thời hoặc làm cố định.  

5. Về số lượng sử dụng :
phụ thuộc mục đích, tính chất Sự kiện.

6.Lưu ý đối với Biển Quảng cáo sử dụng trong Sự kiện
Trong trường hợp nếu được sử dụng lâu dài, Biển quảng cáo
sử dụng trong Sự kiện cần được thi công như Biển ngaòi trời ( có thể phải đổ móng hoặc có hệ thống níu, giằng)
 
Công ty Tín Phát